fredag 13 maj 2011

Sant’Efisio Festivalen i Cagliari / The Festival of Sant’Efisio in Cagliari

Söndag 1 maj 2011 Sant’Efisio Festivalen i Cagliari / The Festival of Sant’Efisio in Cagliari

Traditionen av festivalen Sant’Efisio uppstod i mitten sextonhundratalet när en fruktansvärd epidemi svepte över Sardinien och decimerade befolkningen under fyra år.

Tio tusen människor dog i Cagliari och kommunfullmäktige bad till Sant’Efisio att rädda staden. När epidemin slutligen upphörde i maj 1657, höll folket i Cagliari sitt löfte de hade gjort till helgonet, och bar hans heliga bild i en procession från Cagliari till Nora, där han hade blivit avrättad.

Festivalen av Sant’Efisio äger rum varje år den 1 maj och är en magisk hyllning till tro och folklore, det heliga och det profana. Folk från hela ön samlas i Cagliari för att delta i processionen. Evenemanget lockar tusentals turister som är välkomna som privilegierade åskådare.


The tradition of the festival of Sant’Efisio originated in the mid seventeenth century when a terrible plague swept across Sardinia decimating the population in four years.

Ten thousand people died in Cagliari alone and the town councillors prayed to Sant’Efisio to save the city. When the epidemic finally passed in May 1657 the people of Cagliari kept the promise they had made to the saint and carried his sacred image in procession from Cagliari to Nora, where he had been executed.

The festival of Sant’Efisio takes place every year on 1st May and is a magical celebration of faith and folklore, the sacred and the profane. People from all over the island gather together in Cagliari to take part in the procession. The event attracts thousands of tourists who are welcomed as privileged spectators.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar