onsdag 17 augusti 2011

Port Leone på södra Meganisi / Port Leone on the south of Meganisi


Tisdag 16 augusti 2011

En stor, mycket vacker, väl skyddad ankringsvik med byggnader från ett litet samhälle som övergavs efter jordbävningen 1953.

Vi vandrade genom ruinerna och fann att man håller på att renovera den gamla kyrkan.


A large, very beautiful, well protected anchorage bay with buildings from a small town that was abandoned after the earthquake 1953.

We wandered through the ruins and found that they are renovating the old church.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar