lördag 4 juni 2011

Korsika


Lördag-tisdag 21-24 maj 2011

Inloppet till Bonifacio på Korsika är mycket spektakulärt, den gamla staden och fortet är byggt högst uppe på berget som eroderat. Husen ligger alldeles vid klippkanten. Staden är väldigt charmig. Här saknas Italiens hetsiga tempo.

De flesta turisterna är italienare, och dom är många! Färjan från sardinien till Korsika tar bara 30 minuter.

Restaurangerna ligger tätt, och den franska maten och vinerna är mycket bra.


The entrance to Bonifacio in Corsica is very spectacular, the old town and the fort is built on top of the mountain that eroded. The houses are situated right on the edge of the cliff. The city is very charming. Here you can take it easy and relax.

Most tourists are Italians, and they are many! The ferry from Sardinia to Corsica only takes 30 minutes.

The restaurants are many, and the French food and wines are very nice.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar