måndag 24 oktober 2011

Albanien, landet med Mercedes och rökare.

Söndag-onsdag 16-19 oktober


3,2 miljoner invånare kan inte ha fel, Mercedes är bäst när det inte finns några vägar och röka måste man, annars kan man dö gammal!

1991 reste sig Albanien från kommunistisk diktatur. Numera präglas tillståndet av fattigdom, hög arbetslöshet och korruption. I sådant läge är det naturligt att Albanien har det högsta födelsetalet i Europa, dubbelt upp mot Tyskland!

Rökning, jovars det förekommer, på restauranger, bussar, hotell , i hissar, och taxi. Det finns inga som helst begränsningar.

Nåja jag ska inte klaga mer. Det finns bra saker också!

Vi åkte till Saranda, nära den grekiska gränsen, staden fullkomligt exploderar med nya hotell, ett femtio-tal färdigbyggda och lika många under byggnad. Ingen infrastruktur, smala vägar som knappt huserar en turistbuss, inga parkeringsplatser för alla Mercedes bilarna! Undrar hur dom tänkte där? Nä dom gjorde inte det.

På tal om Mercedes, bilbeståndet i Albanien lär bestå av 80 % Mercedes, varav 60 % är utan chassinummer! Skumt!

Anledningen lär vara att det var den enda bilen som klarade av beståndet av o-vägar som katten Findus skulle uttrycka det.


I Albanien är det mesta billigt, ungefär halva priset mot Sverige. Att hyra en 2-rummare inkl. el och TV, kostar ca 1.200 kr/månad!


Man kan köpa en lägenhet med havsutsikt för 300 till 400 tusen SEK. Kanske något att tänka på inför pensioneringen?!


Albanien har en mycket gammal histora, vi besökte Butrint, en utgrävning från 3000 år före vår tidräkning.

I Djirokastra hittade vi ett stort fort där man sparat det kommunistiska meningslösa vapenskramlet och även ett nedskjutet amerikanskt stridsflygplan.

Inte långt från Saranda finns ett naturfenomen som kallas Blu Eye. En mer än 50 meter djup underjordisk vatten-källa som pumpar upp kristallklart kallt vatten, mynningen har en form som påminner om ett öga och vattnet är blått, undrar vem som kom namnet!?

Det viskas att Berlusconi ville köpa källan och transportera vattnet till Corfu som ligger väldigt nära. Men det blev nobben!


Vi var 7 svenskar och 14 engelsmän som åkte och George på restaurang Ola Kalo i Nidri guidade. Han är Alban från början men numera verksam i Grekland. Bland engelsmännen var det speciellt Robbie som utmärkte sig, skicklig sångare och gitarrist och en kopia av Tommy Cooper, när han hade hatten på! Skrattmusklerna fick mycket stryk dessa dagarAlbania, land of Mercedes and smokers.

3.2 million inhabitants can not be wrong, Mercedes is best when there are no roads and you have to smoke, otherwise you can die old!

1991 Albania became free from communist dictatorship. Now the state is characterized by poverty, high unemployment and corruption. In this situation it is natural that Albania has the highest birth rate in Europe, twice of Germany!

Smoking, sure, everybody smokes, in restaurants, buses, hotels, elevators, and taxis. There are absolutely no restrictions.

Well I will not complain any more. There are good things too!

We went to Saranda, near the Greek border, the city explodes with hundreds of new hotels. No infrastructure, the roads are too narrow and no parking places for all Mercedes cars!

Speaking of Mercedes, car population in Albania, consists of 80% Mercedes.

The reason is said to be that it was the only car that survived the non excisting roads.


Albania has a very old histora, we visited Butrint, an excavation from 3000 years before our era.

In Djirokastra we found a great fort showing weapons from the communist era and even a shot down American fighter aircraft.

Not far from Saranda is a natural phenomenon that´s called Blu Eye. A over 50 meter deep underground water source that pumps up crystal clear cold water from underground, the mouth has a shape that resembles to an eye and the water is blue, wonder who came up with the name!?

It is said that Berlusconi wanted to buy the source and transport the water to Corfu. But he was turned down!


We were seven Swedes and 14 Englishmen who went to Albania. George from Nidri guided. He is Albanian. Among the English, Robbie was most noticeable, a talented singer and guitarist and a copy of Tommy Cooper, when he had his hat on! My laughter muscles got a beating these days.

1 kommentar: