fredag 1 juli 2011

Messina Strait-Reggio Calabria-Roccella Ionica-Crotone


Fredag-torsdag 24-30 juni 2011

Messina Strait var inga problem, trots intensiv trafik med färjor och fiskebåtar. Bra väder och bara 1 knops motström. Vi såg de mycket speciella svärdfiskebåtarna, med ett högt torn för att hitta svärdfisken, som ofta vilar uppe vid ytan. Sedan harpunerar man fisken från ett 20 meter långt peke.

Enda natt-hamnen var Reggio Calabria, en liten tråkig marina med sunkigt vatten, och ganska mycket svall. Vi stannar i 2 dagar för att invänta bättre vindar.

Lämnar Reggio Calabria kl 06.15 och seglar runt stöveltån på Italiens sydkust. Vindarna skulle vara nordliga, vilket hade varit förträffligt, men vi hade vinden rakt i fören, även att vi girade 180 grader runt tån. Vinden följer landet!

Sista timmen vände vinden från nordost till nordväst och ökade från 3 m/s till 13 m/s, detta på 30 sekunder!!!

Marinan i Roccella Ionica är modern med finger-pontoner, men dåligt underhållen. El-och vatten uttag fanns men var inte inkopplade. Priset var dock lågt, 20 euro/natt.

Crotone var en positiv överraskning, bra marina med trevlig personal, även priset var acceptabelt, 35 euro/natt.

Crotone blir den sista hamnen i Italien. Vi förbereder överfarten till Grekland och den lilla ön Nisis Othoni.


Messina Strait was no problem, despite the intense traffic of ferries and fishing boats.Good weather and only one knot current. We saw the very special swordfish boats, with a high tower to find the swordfish, which often are resting up at the surface. Then they harpoon the fish from a 20 meter long bowsprit.

The only night-harbor is Reggio Calabria, a little boring marine with stinky water, and a lot of swell. We stayed for 2 days to wait for better winds.

We leave Reggio Calabria at 6:15 and sail around the toe of the boot on Italy’s southern coast. The forecast said northern winds, which had been excellent, but we had the wind right in the nose, although we turned 180 degrees around the toe. The wind follows land!

The last hour before entering Roccella Ionica the wind turned from northeast to northwest and increased from 6 kn to 26 kn, within 30 seconds! The Med is sometimes dangerous.

The marina in Roccella Ionica is very modern with finger pontoons, but poorly maintained. Electricity and water outputs were not connected. The price was low, 20 euros / night.

Crotone was a pleasant surprise, a great marina with friendly staff, even the price was acceptable, 35 euros / night.

Crotone will be the final port in Italy. We are preparing for the crossing to Greece and the small island Nisis Othoni.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar